گل های بابونه

حرف های یک شیمیست با خدا+خودش
چهارشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1391

قایم موشک بازی دانشمندان در بهشت !!!!

این مطلب با حال رو یکی از دوستام برام میل کرده بود خیلی خوشم اومد گفتم بذارم شما هم بخونین خیلی جالبهههههههههههههه

روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم گرفتند تا قایم موشک بازی کنند 
انیشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشتاو باید تا 100 میشمرد و سپس شروع به جستجو میکردهمه پنهان شدند الا نیوتون ... نیوتون فقط یک مربع به طول یک متر کشید و درون آن ایستاد، دقیقا در مقابل انیشتینانیشتین شمرد 97, 98, 99..100… او چشماشو باز کرد ودید که نیوتون در مقابل چشماش ایستادهانیشتین فریاد زد 
نیوتون بیرون( سک سک) نیوتون بیرون( سک سک) نیوتون با خونسردی تکذیب کرد و گفت من بیرون نیستماو ادعا کرد که اصلا من نیوتون نیستم !!! ... تمام دانشمندان از مخفیگاهشون بیرون اومدن تا ببینن اون چطور میخواد ثابت کنه که نیوتون نیست ... نیوتون ادامه داد که من در یک مربع به مساحت یک متر مربع ایستاده ام ... که من رو، نیوتون بر متر مربع میکنه ......... و از آنجایی که نیوتون بر متر مربع برابر "یک پاسکال" می باشد بنابراین من "پاسکالمپس پاسکال باید بیرون بره (پاسکال سک سک)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ارسال در فرندفا