گل های بابونه

حرف های یک شیمیست با خدا+خودش
یکشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1391

دلتنگی

دلم برات تنگه

خیلی تنگ

آخه چقد دوری

داره یه سال میشه

گریم گرفت

تازه بعدشم جنگ و جدل داریم

که بگیم به دیگران ماعاشقیم

ما همدیگر رو دوس داریم

تو منو میخایی

من تورو میخام

خداجون

استا کریم 

هوای مارو داشته باش

خداجون کمک کن همدیگرو خوشبخت کنیم

قربونت برم خداجونم


ارسال در فرندفا