گل های بابونه

حرف های یک شیمیست با خدا+خودش
یکشنبه 5 آبان‌ماه سال 1392

بی تو

اگر یک   لحظه حسم بود بیتو            در آن لحظه شوم من دود بی تو

در       این بازار پر غوغای دنیا            ندارد هیچ چیزی سود بیتو

تو     حس  بارش    ابر بهاری             که جریانی ندارد رود بی تو

رها کردی اگر یک لحظه دل را             ببین پژمرده گشته زود بی تو

ارسال در فرندفا