گل های بابونه

حرف های یک شیمیست با خدا+خودش
چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1391

برای ش

ســُــرخ می شوی،وقتی می شنوی دوستت دارم!

زرد می شوم،وقتی می شنوم" دوســــتش ...داری "!!

چهار شنبه سوری راه انداخته ایم...

ســـرخی توازمن،زردیِ من از تــــو!

همیشه من می ســــــوزم .....و همیشه تو می پــــــــری.........

ارسال در فرندفا