X
تبلیغات
زولا

گل های بابونه

حرف های یک شیمیست با خدا+خودش
یکشنبه 20 مرداد‌ماه سال 1392

سیب سرخ زندگی

تو گفتی زندگی یک سیب سرخ است          مرا با سیب سرخت آشنا کن

تو   گفتی     میدرخشد   همچو  ژاله          طلوع کن دردهایم را دوا کن

دو   دست  تو   شفا   بخش   وجودم          گره از غصه ها را زود وا کن

لبت   خندان  اگر  شد   زنده ام    من         بیا و خنده ای از لب رها کن

بیا   شعری     بگو       از    حرفهایت         خدا را با وجود خود صدا کن

برای     اینکه   شاهد    شاد    گردد         نگاه مهربانت را عطا کن

ارسال در فرندفا